آيين نامه‌ها و استانداردهاي ايمني آسانسور بخش دو

تعمیر و نگهداری آسانسور

استانداردهاي جهاني آسانسور براي ايمني بيشتر

مهم‌ترين كار كميته‌هاي كدها و استانداردهاي ASME  در زمينه آسانسور اين است كه بتوانند هماهنگي در اجراي موارد ايمني در سرتاسر جهان ايجاد كنند و كارخانه‌جات و شركت‌هاي توليد كننده و نصب كننده آسانسور را متقاعد كنند تا از اين استانداردها پيروي كرده و آنها را در هنگام ساخت و نصب آسانسور رعايت كنند. آسانسور، آسانسور است و اگر شما در هر جايي يك آسانسور بسازيد بايد بتوانيد آن را در ديگر نقاط بفروشيد و اگر شما آن را در كشور خود ساختيد، شما بايد قادر به فروش آن در ديگر كشورها باشيد.

به همين ترتيب، قانون سازگاري و اجراي آن در سراسر جهان اجازه وقوع چنين اتفاقي را داده است؛ با ايجاد يك سطح مقدماتي از ايمني و ايجاد صلاحيت براي اجراي صحيح آنها، شركت‌هاي توليد كننده آسانسور قادر خواهند بود هم در زمينه ايمني، سطح قابل قوبول را ارائه دهند و از طرف ديگر توان گسترش بازارهاي فروش خود را داشته باشند و بتوانند محصولات خود را به راحتي به ديگر كشورها صادر كنند. رعايت استانداردها در زمان تعمير و نگهداري آسانسور هم بايد در نظر گرفته شود.

رعايت استاندارد حوادث را كم خواهد كرد

مردم به طور فيزيكي با آسانسورها به طور منظم به ميزان قابل توجهي در روز، تعامل دارند. اولين كاري كه آنها در اول صبح انجام مي‌دهند وارد شدن به ساختمان است، دكمه را فشار مي‌دهند وقتي آسانسور مي‌رسد وارد آن مي‌شوند و تا طبقه محل دفتر كار خود بالا مي‌روند و اين كار را در طول روز بارها و بارها انجام مي‌دهند. اين تعامل مستلزم آن است كه تمركز زيادي معطوف به امنيت عمومي در سيستم‌هاي حمل و نقل شود. اين حقيقت كه استاندارد ASME قادر به حمايت از تلاش‌هاي مديريتي A17 است بسيار مهم است، زيرا تمركز صنعت آسانسور همواره بر روي امنيت عمومي بوده است. بنابراين من فكر مي‌كنم اين مزيت فوق العاده‌اي براي صنعت آسانسور به حساب مي‌آيد تا بتواند اين قابليت را توسط استاندارد ASME اداره كند.

كميته‌هاي آيين نامه‌ها و استانداردهاي ASME

موفقيت آيين نامه‌ها و استانداردهاي ASME  بر روابط پايدار با ذينفعان در طيف وسيعي از صنايع وابسته است. ارزشمندترين دارايي ما روابط با اعضاي داوطلب است كه در كميته آيين نامه‌ها و استانداردها كار مي‌كنند. آيين نامه‌ها و استانداردهاي ايمني ASME در يك كميته تنظيم مي‌شوند تا مشاركت متعادل و دسترسي آزاد به گروه‌هاي مطلوب را تضمين كنند.

تركيب كميته استاندارد ASME

ASME كميته ايمني فني و پشتيباني از كميته‌هاي فني فرعي متشكل از كارشناسان گروه‌هاي مختلف سهامدار است كه به طور داوطلبانه وقت و منابع خود را ارائه مي‌دهند. موفقيت آيين نامه‌ها و استانداردهاي ASME بر مبناي تجربه فني و عملي از سهامداران استوار است كه از طيف وسيعي از صنايع تشكيل شده‌اند. اعضاي داوطلب كه در كميته‌هاي ASME همكاري مي‌كنند، يك نقش حياتي ايفاء مي‌كنند تا اطمينان حاصل شود كه الزامات ايمني و طراحي موجود در استانداردها همچنان در رابطه با محيط كاري و تجهيزات كاري در حال تغيير و بهبود است. آنها همچنين فرصت‌هاي منحصر به فردي را براي گسترش شبكه‌هاي حرفه‌اي و منابع فني خود كسب مي‌كنند.

مشاركت در عضويت

هيچ هزينه يا محدوديت جغرافيايي مربوط به عضويت در فعاليت‌هاي كميته استاندارد ASME و عضويت در ASME وجود ندارد، در حالي كه مطلوب است اما لازم نيست.

متقاضيان در درجه اول بر اساس تخصص فني انتخاب مي‌شوند. ASME از سيستم مبتني بر اينترنت، رأي گيري و رديابي استفاده مي‌كند كه به اعضاي كميته و ساير طرف‌هاي ذينفع اجازه مي‌دهد در كسب و كار خود در هر نقطه از جهان شركت كنند. اين كميته در صورت نياز به طور مداوم در زمينه تغيير نيازهاي صنعتي و بهترين شيوه‌هاي عملياتي كردن آنها مشاركت مي‌كند.

نوشته شده توسط نوروزي | ۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳:۱۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |